Fastpris inkluderer:

 • Blandet avfall til sortering inntil 1 000 kg ( OBS! Container må ikke fylles over kanten )
 • Leie i 3 døgn ( Utsett i løpet av dag 1 / Hentes i løpet av dag 4 ).
 • Ved utsett onsdag/torsdag blir containeren hentet påfølgende mandag.
 • Transport og mva.

Følgende må IKKE

kastes i containeren!

 • FARLIG AVFALL: olje, maling, løsemidler, bilbatterier, lysstoffer etc. - spør om Big Bag
 • Brann og eksplosjonfarlige materialer
 • Asbestbeholdige materialer
 • Matafvall
 • Impregnert trevirke og kreosot - spør om Big Bag
 • Bildekk
 • Smittefarlig avfall
 • EE avfall: alt avfall som inneholder elektriske komponenter - spør om Big Bag
 • Hvitevarer og kuldemøbler
 • Medisiner, plantevernmidler etc.
 • Gips - spør om Big Bag
 • Betong/Flis/Stein - spør om Big Bag
 • Tar ikke imot ICOBLOKKER
 • Hageavfall - spør om Big Bag
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005

Overtredelse medfører

GEBYR !